çiroz &pasyayı & tayrot
çiroz &pasyayı & tayrot
 

Perde Ve Kolon Tipi Plastik Paspayı Elemanları

Çok geniş bir kullanım alanı vardır. Uzun yıllar sadece bizde değil bütün dünyada da başarı ile kullanılmaktadır. Her türlü çaptaki demire uyan tipleri vardır. Demirin oturduğu yerde paspayına verilen ilave genişlik devrilmesini önler. Yapısı kafes şeklinde olduğundan betonun akışına mani olmaz. Dış taraftaki çıkıntılar sayesinde kalıba çok az temas eder dolayısıyla güzel sonuç verir.

Fore Kazık Tipi Plastik Paspayı Elemanları

Fore kazık paspayları zemin iyileştirmede uygulanan, yerinde dökümü yapılacak betonarme kazıklarda kullanılır. Önceden zemine delinen kazık deliğine uygun hazırlanan demir donatısı vinç yardımıyla indirilirken aynı etriyeye en az 4-5 adet ve birer metre ara ile takılarak indirilirse, rehber görevi görerek demir donatının toprağın içine girmesini ve paspayı mesafesi sağlayarak betonun dökülmesini kolaylaştırır.

Precast Tipi Plastik Paspayı Elemanları

Daha ziyade taşıma gücünün önemli olmadığı precast yapı elemanlarının imalatında tercih edilen özel bir tiptir.

Döşeme Perde Tipi Plastik Paspayı Elemanları

Ağır demir donatılı döşeme ve perdelerde kullanılır. Yapıları dolayısıyla eleman 6mm den 22mm'e kadar geniş bir aralıkta her çapta demiri tutar ve gerek demirin mesnetlendiği, gerek elemanın kalıba değdiği noktadaki ilave çıkıntılar, elemanın taşıma gücünü ve stabilitesini arttırır.

Kancalı Tip Paspayı Elemanları

Yatay ve dikey monte edilmiş demir donatının birleşme noktasına özel kancaları ile takılarak düşmesini ve devrilmesini engeller. Hareketli ve vibrasyonlu kalıplarda tercih edilir.

Mandal Tipi Döşeme Plastik Paspayı Elemanları

Döşeme ve kiriş gibi yapı elemanları donatılarının kalıbın yatay yüzeyine olan paspayını temin için uygundurlar. Min. ve max. paspayı yüksekliğine uygun tipleri vardır. Her çapta demiri kolayca ve emniyetle tutarlar. 
Taşıma güçleri yüksek, stabil elemanlardır.

Ay Tipi Döşeme Plastik Paspayı Elemanları

Döşeme ve kiriş gibi yapı elemanları donatıların yatay kalıpla olan paspayını temin için uygundurlar. Nispeten küçük paspayı istenilen yerlerde kullanılır.

Açık Ay Tipi Döşeme Plastik Paspayı Elemanları

Döşeme ve kiriş altı donatılarını kalıptan ayırmaya yarayan paspaylarıdır.

Artı Tipi Döşeme Paspayı Elemanları

Bilhassa hasır demirlerin montajında paspayı olarak özel dizayn ile imal edilmiştir. 
Gerek kalıba değen, gerek üstteki iki demiri birden tutan elemanları sebebi ile çok dengelidirler.

Sehpalı Tip Döşeme Plastik Paspayı Elemanları

İzolasyon malzemelerinin üzerine döşenen, yatay demir donatılarında paspayı sağlamak için kullanılan özel bir tiptir. Sehpası, elemanın izolasyon malzemesine batmamasını sağlar, dolayısı ile demir yerinde kalır.

Masa Tipi Döşeme Plastik Paspayı Elemanları

Döşeme ve kiriş gibi yapı elemanları donatılarının kalıbın yatay yüzeyine olan paspayının temini için uygundurlar. şHer çapta demiri kolayca ve emniyetle tutarlar. Taşıma güçleri yüksek, stabil elemanlardır.

Sandalye Tipi Döşeme Plastik Paspayı Elemanları

Yüksek taşıma kapasitesi olan dengeli bir paspayı elemanıdır. Döşeme ve yatay demirlerde kullanılabilir. Yapısı itibariyle betonun akışına mani olmaz. Demir tutucuları muhtelif çapta demire tespit edilebilmelerine imkan verir.

Özel Norm Tipi Döşeme Plastik Paspayı Elemanları

Radyal temel ve kiriş altlarında rahatlıkla kullanılabilir. Geniş oturma yüzeyi sayesinde devrilmezler. Sağlamlığı tartışılmaz.

Norm Tipi Döşeme Plastik Paspayı Elemanları

Radyal temel ve kiriş altlarında rahatlıkla kullanılabilir. Geniş oturma yüzeyi sayesinde devrilmezler. Sağlamlığı tartışılmaz.

Ağır Norm Tipi Döşeme Plastik Paspayı Elemanları

Radyal temel ve ağır donatılı döşeme demirlerinde ve kiriş altlarında rahatlıkla kullanılabilir. Geniş oturma yüzeyi sayesinde devrilmezler. Sağlamlığı tartışılmaz. Haricen kullanılan özel sehpası ile toprak zemin ve izolasyon malzemesine batmamasını sağlar.

Çember Tipi Plastik Paspayı Elemanları

Geniş alana döşenerek hasır çeliklerde büyük kolaylık sağlar. Kalıbın yüzeyine dağıttığınız paspaylarının üzerine hasır çeliği yerleştirmekle iş biter. Perde ve duvar donatılarında kullanırken üzerinde bulunan iki adet çıkıntıyı uygun mesafede demirlere takarak düşmesi engellenir.

Paralel Tip Plastik Paspayı Elemanları

Yatay ve dikey olarak uygulanır. Geniş alanı destekleyebilen sağlam ara bağlantı elemanlarıdır. 
Düşey uygulama üzerinde bulunan çıkıntıyı demire takarak düşmesi önlenir. 215mm uzunluğunda 30mm enindedir.

Profil Tipi Döşeme Plastik Paspayı Elemanları

Yatay ve dikey olarak uygulanır. Seri döşemede kolaylık sağlar. Birbirine takılarak istenilen boy elde edilebilir. Düşey uygulamada üzerinde bulunan çıkıntıyı demire takarak düşmesi önlenir.

Zig Zag Profil Tipi Plastik Paspayı Elemanları

Hasır çelikler, normal ve ağır donatılı tüm döşemeler ve perde kalıplarında donatı ile kalıp arasındaki mesafeyi temin eden paspaylarıdır. Geniş alana ortalama 1 metre arayla döşenerek; donatıların seri döşenmesinde kolaylık sağlar. Yapısı itibariyle çarpma ve devrilmeye karşı emniyetli olup tüm donatı çeşitlerinin yüklerine karşı da dayanıklıdır. Birbirlerine takılarak istenilen boy elde edilebilir. Profil üzerindeki kesitler ve boşluklar betonun daha homojen dağılmasını sağlar.

Perde (Çiroz) Tipi Plastik Ve Metal Paspayı Elemanları

Hasır çelikler ile kalıplar arasındaki mesafeyi temin eder. Ayrıca çiroz kullanmayı ortadan kaldırır. Kullanımı pratik ve ekonomiktir. Metal tipi iki ucuna plastik paspayı monte edilmiş uygun çapta yuvarlak bir demirdir. İstenilen ebatta imal edilir.

Mantar Döşeme Demir Paspayı Elemanı Ve Sehbası

Mantar tipi döşemelerde üst kısımdaki donatıyı yerinde tutmaya yarar. Ayak uç kısımlarına takılan plastik kılıflar metalin paslanmasını ve batmasını önler. Üst kısmına teşkil edilen istavroz, elemana gerekli sağlamlığı verir. Sehpa, ayakuçlarındaki plastiklerle alt kalıbın üzerine oturur. Apışında mantar döşemedeki boşluğu sağlayan kalıp vardır. Üzerine üst donatı yerleştirilir.

rünler / Kalıp Yardımcı Malzemeleri Metal Grubu

 

Saplama (Tie-Rot)

Başlıca perde-kolon ve kiriş kalıplarının iki yüzündeki panoların arasındaki gerekli bağlatıyı sağlamada vazgeçilmez elemanlarsa da; kalıbın gereksinimine ve uygulamacının isteğine uygun olarak çok çeşitli uygulamada yer alırlar. Kaytan dişli özel yapısı dolayısı ile sıkma ve sökme işlemi çok hızlıdır. Standart dişli saplamalara kıyasla, beton şerbeti gibi çevre kirliliğinden daha az rahatsız olurlar. Bakımları kolay ve ömürleri uzundur.

Saplama (Tie-Rot) Somunu

Sfero dökümden mamuldür. Kullanımı basit ve emniyetlidir. Çok kere takılıp sökmek için özel bir anahtar bile gerekmez. Özel yapıları dolayısıyla uygun ebatta bir çekiç veya demir çubuk bu işi görür.

Saplama (Tie-Rot) Somun Aynası

Çelik saçtan mamuldür. Somun baskı gücünü dağıtarak artırır. Kalıp sökümünde saplama çıkarıldıktan sonra düşüp kaybolmaması için istenirse kalıba tespit edilebilmelerine yarayan özel vida / çivi delikleri vardır.

Klips (Kalıp Bağlama Firketesi)

Saç pano kalıpların montajında kullanılır. Sfero dökümden mamuldür.

Teleskopik Dikme Mekanizma Somunu

Su Tutucu "Water Stop"

Su yapılarında iki ucuna karşılıklı özel tip saplama (Tie-rot) monte edilerek kalıbın takviye edilmesi sağlanır. Kalıp içindeki saplamaların dışında koruyucu boru vardır. Beton döküldükten sonra saplamalar sökülür kalıp alındıktan sonra saplama boşlukları katkılı özel harçla doldurulur. Sfero dökümden mamuldür. Ortası dolu,dışı flanşlıdır.

Çiroz Kilidi

Perde, kolon ve kiriş kalıplarının karşılıklı tespitinde saplama (tie-rot) yerine demir çubuk kullanılması halinde; çubuğun iki ucuna takılarak kalıbın açılmasına mani olur. Yaylı tırtıllı çelik mandalı sayesinde demir çubuğu emniyetle sıkarak tutar.

Kamalı Saplama Kilidi (Çiroz Döküm)

Perde, kolon ve kiriş kalıplarının karşılıklı tespitinde saplama (tie-rot) yerine demir çubuk kullanılması halinde; çubuğun iki ucuna takılarak üzerindeki kama çıkarılarak demir çubuğun sabitlenmesi sağlanır. Sfero dökümden mamuldür. Çok uzun ömürlü kullanılabilir.

Çiroz Sıkma Makinesi

Perde, kolon ve kiriş kalıplarının karşılıklı tespitinde saplama (tie-rot) yerine demir çubuk kullanılması halinde; çubuğun iki ucuna takılarak kalıbın açılmasına mani olan kilidi sıkma elemanıdır.

 

Resimler
Copyright © 2011 - 2023  ÖZ BİLGEN İNŞ & İNŞ MALZ TİC.VE SAN LTD.ŞTİ Tüm hakları saklıdır.
Web Yazılım & Tasarım Nazarweb