Teknik müşavirlik kuruluşları geliyor
 

Teknik müşavirlik kuruluşları geliyor

 
Yapı denetim firmalarında yapılacak değişiklikle teknik müşavirlik sistemi geliştirecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar, "Yapı denetim kuruluşları her türlü mimarlık ve mühendislik hizmeti sunan teknik müşavirlik kuruluşlarına dönüştürülecek" dedi.

ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı ve İmar Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, yapı denetim firmalarını teknik müşavirlik kuruluşlarına dönüştürecek. Yeni düzenlemeyle, yapı sahibi tarafından yürütülen yapı ruhsatı ve kullanma izni alma sorumluluğunu teknik müşavirlik kuruluşlarına verilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin mühendislik sektörü bakımından dünyada ikinci sıra olduğunu ancak oyun kurucu özelliğini henüz geliştiremediğini belirtti.

Türkiye'nin, şartnameler, sözleşmeler, projeler ve tasarımlar yaptığına işaret eden Bayraktar, "Dünyanın 100-120 devletinde mühendislik ve teknik müşavirlik ofisleri var. 30 bin personel çalıştıran teknik müşavirlik büroları var. Bunlar pastayı yiyor. Biz, işin biraz ameleliğini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, yapı denetim firmalarında yapılacak değişiklikle teknik müşavirlik sisteminin geliştirileceğine dikkati çeken Bayraktar, bu firmaların, yapı müteahhitliği, malzeme üreticiliği, satıcılığıyla yapı denetim laboratuvar işletmeciliği hariç, her türlü mimarlık ve mühendislik hizmeti sunan teknik müşavirlik kuruluşlarına dönüştürüleceğini vurguladı.

Atıl konutlar turizme kazandırılacak

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, teknik müşavirlik kuruluşları bundan sonra zemin etüdü, harita, plan, arazi ve arsa düzenleme, proje hazırlama, geliştirme, kent tasarımı, yapılarda risk ve hasar tespiti, yapı güçlendirmeye ilişkin proje çalışmaları yapacak. Müşavirlik kuruluşları ayrıca, bünyesinde çalıştıracağı turizm uzmanıyla kullanım amacı değiştirilecek turizm amaçlı binalar için rapor düzenleyecek. Bu binalara atıl konut sertifikası verilerek, mevcut yapılar turizme kazandırılacak.

Kota uygulamaları kaldırılacak

Yapılacak değişiklikle yatırımcının tercih hakkını sınırlayan kuruluşlara ilişkin kota uygulamaları kaldırılacak. Teknik müşavirlik kuruluşları Bakanlık'tan izin aldıkları takdirde yurt dışında da faaliyet gösterebilecek.

Köylerdeki yapılar da denetlenecek

Kuruluşlar, entegre tesis niteliğinde olmayan tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ve kamu yapıları dışındaki tüm yapıları da denetleyebilecek. Ruhsatlı veya ruhsatsız tüm kamu yatırımları talep edilmesi halinde teknik müşavirlik kuruluşlarınca denetlenebilecek. Teknik kadrosu olmayan kamu kuruluşlarına ait yapıların denetimi de bu kuruluşlarca yapılacak.

Yapı ruhsatı ve kullanma izninin süresi kısalacak

Bugüne kadar yapı sahibi tarafından yürütülen yapı ruhsatı ve kullanma izni alma sorumluluğu, teknik müşavirlik kuruluşlarına verildi. Yapı ruhsatı ve kullanma izni alınmasına ilişkin süreler kısaltılarak, 5 iş gününe indirildi. Düzenlemeyle, gereksiz bilgi ve belge isteme zorunluluğu da kaldırıldı. Denetimde zafiyet olmaması için proje hazırlayan müşavirlik kuruluşlarının hazırladıkları projeleri başka kuruluşlar denetleyecek.

Kuruluşların denetimleri anında izlenecek

Yeni düzenlemeyle müşavirlik kuruluşları, yaptıkları denetimin raporunu Bakanlığa gönderecek. Gönderilen rapor, yapı denetim sistemi üzerinden bakanlık ve vatandaşlar tarafından anında takip edilebilecek.

Afet riski altındaki alanların dönüşümünde görev almak isteyen müşavirlik kuruluşları, Bakanlık'tan lisans almaları durumunda yapıların riskli olup olmadığını tespit etme, güçlendirme ya da yıkımda alınacak tedbirleri içeren teknik raporları da düzenleyebilecek.

Denetim görevi üstlenecek teknik müşavirlik kuruluşlarının isme yazılı ödenmiş sermayesinin; en az dörtte üçünün mimar, mühendis veya şehir plancısına ve sermayesinin en az dörtte birinin de denetçilere ait olması zorunluluğu da getirildi.

Teknik müşavirlik kuruluşlarının yapacakları işlerde taahhütname ve teminat verme zorunluluğu bulunacak. Mesleki sorumluluk sigortası yaptırmayan mimar ve mühendislerle kuruluşlar, proje müellifliği, şantiye şefliği ve denetimde görev üstlenemeyecek.

 

Copyright © 2011 - 2023  ÖZ BİLGEN İNŞ & İNŞ MALZ TİC.VE SAN LTD.ŞTİ Tüm hakları saklıdır.
Web Yazılım & Tasarım Nazarweb